Top 7 digitale transformatietrends om efficiënte groei te stimuleren in 2023

Een paar jaar geleden zorgde de pandemie voor een urgente versnelling van initiatieven op het gebied van digitale transformatie. Het zette bedrijven (van elke omvang) ertoe aan te investeren in geavanceerde technologieën om te overleven in het nieuwe normaal. Die investeringen waren echter niet zomaar een paar flitsen op de radar. De daaruit voortvloeiende economische onzekerheid, in combinatie met de veranderende behoeften van klanten, heeft ertoe geleid dat ondernemingen hun inspanningen hebben verdubbeld – met een hernieuwde focus op operationele efficiëntie, productiviteit en veerkracht.

Terwijl deze trend zich voortzet, heeft Mulesoft, eigendom van Salesforce, zeven aspecten van digitale transformatie geïdentificeerd die essentieel zullen zijn om de operationele druk te overwinnen en efficiënte en duurzame groei in 2023 te stimuleren.

Automatisering voor efficiëntie
Hoewel bedrijven automatisering al hebben toegepast, suggereert Mulesoft dat de investering in de technologie in 2023 verder zal gaan dan geïsoleerde gevallen. Het doel is om bedrijfsleiders te helpen meer te doen met minder. Dit zal hen uiteindelijk helpen om efficiënte groei te stimuleren, de productiviteit te verhogen en kostenbesparingen te genereren te midden van zakelijke onzekerheid veroorzaakt door stijgende inflatie, stijgende energiekosten, groeiend tekort aan arbeidskrachten en geopolitieke conflicten.

Volgens een onderzoek van Deloitte is 53% van de organisaties al begonnen met de implementatie van Robotic Process Automation (RPA). Ondertussen voorspelt Gartner dat hyperautomatisering tegen 2024 organisaties in staat zal stellen de operationele kosten met 30% te verlagen. Tegen 2025 zal de markt voor hyperautomatiseringssoftware bijna 860 miljard dollar bedragen.

“Iedereen wil het werk dat ze doen automatiseren; ondertussen bevinden we ons in een economische situatie waarin bedrijven prioriteit moeten geven aan kostenefficiëntie. Automatisering gaat over het creëren van manieren van werken die tijd kunnen besparen en tegelijkertijd efficiënte groei blijven stimuleren, en simpelweg meer doen met minder”, aldus Brent Hayward, CEO van MuleSoft.

Samenstelbaarheid voor behendigheid
Flexibiliteit is de noodzaak van het uur, maar de meeste ondernemingen slagen er niet in om dit te bereiken vanwege legacy-technologieën en datasilo’s. Volgens Mulesoft zullen bedrijven dit probleem in 2023 aanpakken door op grote schaal een composable enterprise-strategie toe te passen. Hierdoor kunnen teams hun bestaande capaciteiten hergebruiken om zich aan te passen aan veranderende marktbehoeften, waardoor ze op een kosteneffectieve en strategische manier klantloyaliteit en groei kunnen winnen.

Gartner voorspelt dat tegen 2023 60% van de reguliere organisaties het worden van een composable enterprise als een strategische doelstelling zal beschouwen, en degenen die deze aanpak volgen, zullen hun concurrentie met 80% voorbijstreven wat betreft de snelheid van het implementeren van nieuwe functies.

Low-code/no-code tooling om personeelstekort op te vangen

IT-teams staan constant onder druk om te voldoen aan de behoeften op het gebied van digitale transformatie. Maar het talent dat nodig is om deze initiatieven te stimuleren, is schaarser dan ooit. Dit, suggereerde Mulesoft, zal in 2023 worden opgelost met de brede acceptatie van low-code/no-code tooling.

Met deze tools zullen we zien dat meer organisaties fusieteams creëren die zakelijke en technologische experts combineren, die in staat zijn om transformatieprojecten te versnellen om strakke deadlines te halen. Volgens Gartner hebben IT-afdelingen die hun zakelijke gebruikers op deze manier in staat stellen 2,6 keer meer kans om hun digitale transformatieprojecten te versnellen.

Totale ervaring (TX) voor ondersteuning van klanten en medewerkers

Ondernemingen richten zich al lang op het verbeteren van de klantervaring (CX) om groei te stimuleren, inkomsten veilig te stellen en loyaliteit te waarborgen. Ze zijn nu echter gaan beseffen dat het verbeteren van de werknemerservaring (EX) net zo belangrijk is voor succes.

Als zodanig schat Mulesoft dat in 2023 een toenemend aantal toonaangevende organisaties zal kijken naar totale ervaring (TX) als een middel om de reizen van zowel klanten als werknemers te verbeteren, met name in de gebieden waar ze elkaar kruisen. Dit zal superieure gedeelde ervaringen creëren en extra bedrijfswaarde genereren door bestaande technologie-investeringen te hergebruiken die fundamenteel zijn voor belangrijke initiatieven op het gebied van klant- en werknemerservaring.

Volgens de voorspellingen van Gartner zal tegen 2026 60% van de grote ondernemingen TX gebruiken om hun bedrijfsmodellen te transformeren om “klant- en werknemersbelangenniveaus van wereldklasse” te bereiken. Bovendien zullen organisaties die zich richten op totale ervaring tegen 2024 25% beter presteren dan concurrenten op het gebied van tevredenheidsstatistieken voor zowel CX als EX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *